Privacy Statement

Brimata verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze organisatie en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens: 
Brimata verwerkt persoonsgegevens over u, nadat wij van u een opdracht voor een bezoek van Sint met zijn gevolg hebben ontvangen.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
▪ Voor- en achternaam ▪ Geslacht ▪ Adresgegevens ▪ Woonplaats ▪ Telefoonnummer(s) ▪ Emailadres(sen) ▪ Rekeningnummers (/bankgegevens, indien u online boekt en betaalt) ▪ ▪Boekingsgeschiedenis

Doel verwerken persoonsgegevens:
Brimata verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: ▪ De gegevens zijn nodig om  voor u een bezoek van sint en zijn gevolg te kunnen organiseren op de door u gewenste locatie, dag en tijdstip. ▪ Daarvoor leggen we ook uw telefoongegevens vast, zodat we met u kunnen communiceren en u kunnen informeren over een mogelijke verandering in de tijd van het afgesproken bezoek. ▪ Vastleggen van uw mailadres, zodat wij u het komend jaar actief kunnen benaderen voor een bezoek van de Sint en zijn gevolg.▪

Privacy Statement Brimata, Versie 0.1  d.d. 22-10-2018.

Brimata verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Brimata kan de gegevens alleen ter beschikking stellen aan haar leden, welke zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Wij kunnen bovenstaande doelstellingen niet uitvoeren wanneer wij niet beschikken over uw persoonsgegevens of deze gegevens niet kunnen delen met de betreffende leden.

Bewaartermijn:
Brimata zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijk vastgestelde bewaartermijn is 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering (met inachtneming van de wettelijk vastgestelde bewaartermijn) sturen naar info@sinterklaasbestellen.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Brimata zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
Brimata neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sinterklaasbestellen.nl.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen:
Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. U vindt onze Privacy Verklaring onderaan onze website. De hier getoonde versie is van 22-10-2018.