Onze geschiedenis

Brimata

In 1946 was Arnhem nog verwoest door de oorlog en van het culturele- en verenigingsleven was nagenoeg niets meer over. In huize Beke aan de Rijnkade kwam men op het idee iets voor de verkennerij (nu Scouting) te doen, in de vorm van een financiële ondersteuning.

Familie Beke
Gesteund door de zonen Carel en Piet (als zwarte pieten) ging Beke met zelfgemaakte kleding op stap als Sinterklaas. Het werd een succes en het hele gebeuren vond plaats vanuit een huiskamer. Er kwamen steeds meer mensen bij, ook vanuit de verkennerij, dus de huiskamer werd al gauw te klein. De opbrengst van dit alles kwam terecht bij de verkennersgroep Sint Maarten. Deze groep ging in de toekomst ook meehelpen om een en ander te laten slagen, waardoor het pietenarsenaal kon worden uitgebreid. 

Fusie
Begin 1970 fuseerden de verkennersgroep Sint Maarten en de gidsengroep Brigitta. De scoutingtak voor jongens en die voor meisjes ging nu verder onder de naam Brimata. De opbrengsten van de Sinterklaas actie gingen dus voortaan daar naar toe.

Officieel
Brimata werd een officiële vereniging en bij de notaris werd vastgelegd dat de opbrengsten uit de Sinterklaas actie te goede zouden komen aan het jeugdwerk in Arnhem-Noord ( Scouting dus). Dit is altijd zo gebleven totdat door ledengebrek opnieuw een fusie moest worden aangegaan. Omdat de Sinterklaasactie zo succesvol was werd besloten deze voor te zetten onder de naam Brimata. Nu wordt allerlei jeugdwerk die nagenoeg geen subsidie van de overheid ontvangt door ons gesteund. Zoals verschillende projecten voor verstandelijk gehandicapten.

Pro Deo
Wij bestaan dus al sinds 1946 en hebben rond de 50 medewerkers, die zich allen pro Deo beschikbaar stellen, om het gestelde doel te bereiken. Die weken dat de Sinterklaasactie draait zijn we een hechte, ongedwongen familie die zich vol overgave inzet om er, telkens weer voor groot en klein, een fantastisch feest van te maken.