Actie 2011

De opbrengst van de Sinterklaasactie van 2011 is aan een vijftal goede doelen geschonken. Het betreft hier:

– “Willem Alexander Scouting Arnhem” te Arnhem;

– “Stichting Rijnstad” te Arnhem;

– “CIKO’66 Meerkamp” te Arnhem;

– “RAV” Regionale Ambulance Voorziening te Arnhem

– “Muziekvereniging Volharding” te Huissen.Willem Alexander Scouting Arnhem

WASA is een groep jongeren die ondersteuning biedt aan de scoutinggroepen van Regio Klein Gelderland en andere Scouting Activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Dit gebeurt door het leveren van middelen (blokhutten, materiaal) of mensen. De blokhutten zijn uitgeleend aan scoutinggroepen tijdens de MKZ of verbouwingen. Maar ook wordt materiaal uitgeleend voor regionale en landelijke activiteiten.

De schenking zal besteedt worden aan één van de blokhutten welke achterstallig onderhoud nodig heeft vwb de ramen, luiken en toegangsdeur.

Website: www.scoutingwasa.nl

Stichting Rijnstad

Rijnstad is een brede welzijnsorganisatie. Rijnstad zet zich in een groot deel van de stad activiteiten in voor een uiteenlopende groep mensen. Voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen, van Nederlandstalig tot (van oorsprong) anderstalig. Bijvoorbeeld voor activiteiten in een wijkcentrum waarmee de saamhorigheid in een buurt versterkt wordt. Vanuit dertig locaties werken ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers en driehonderd beroepskrachten. Samen willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk of in de stad.

De schenking aan stichting Rijnstad zal zijn voor het wijkcentrum Presikhaaf in locatie MFC Presikhaven en zal besteedt worden aan de openbare speelplaats, welke een oppimpbeurt zal krijgen.

Website: http://www.presikhaafnet.nl/?q=node/1202

CIKO’66 Meerkampgroep

Atletiek voor jong en oud, voor toppers en recreanten, op de baan, op de weg en in de natuur. Met voor alle onderdelen van de atletiek gespecialiseerde trainers. De vereniging telt ruim 800 leden, waarvan de jongste zes jaar oud is en de oudste 76. De club telt verschillende categorieën en groepen speciaal afgestemd op de wensen en de prestaties van de atleten.

De verschillende groepen en categorieën bij Ciko’66 zijn ingedeeld volgens de standaard leeftijdindeling van de Atletiekunie. De jongste categorie atleten (van 6 tot 12 jaar) zijn de pupillen, gevolgd door de junioren (13-19 jaar), de senioren (20 jaar en ouder) en de masters (vanaf 35 jaar). Jonge atleten (tot 16 jaar) doen alle onderdelen, daarna kan worden gespecialiseerd in een onderdeel of in de meerkamp.

Deze Meerkampgroep, ook wel wedstrijdgroep genoemd, van de atletiekvereniging kampt nog met een tekort om alle kosten te financieren, omdat deze jonge talenten meer aanspraak moet maken op materiaalgebruik (speren, kogels, hoogspringmat). Haaraan zal de schenking worden besteedt.

Website: http://ciko.debest.org/

RAV (Regionale Ambulance Voorziening)

De ambulancezorg vormt een belangrijke schakel in het systeem van de spoedeisende en niet spoedeisende hulpverlening. Door de jaren heen heeft de ambulancezorg zich ontwikkeld. Van puur transport van patiënten naar een kwalitatief hoogwaardige gezondheidsvoorziening.

De schenking zal besteedt worden aan Good Bears.
De ambulancedienst krijgt uiteraard ook te maken met kinderen, die zelf een ongelukje gehad hebben dan wel een ouder en het kind er van overstuur is. Voor deze kinderen heeft de ambulancedienst een teddybeer, die voor wat afleiding kan zorgen.
De zogeheten Good Bear is een lichtbruine teddybeer met donkere ogen en een vrolijke strik. De knuffel maakt kinderen rustiger en geeft een beetje troost. Het ambulancepersoneel kan daardoor makkelijker doen wat nodig is. Het idee voor de Good Bear is ontstaan in Amerika. Sinds 1992 wordt er ook in Nederland met de knuffelbeer gewerkt.

Website: www.hvdgm.nl

Muziekvereniging Volharding te Huissen

De slagwerkgroep van Volharding bestaat uit zo’n 12 leden. Ze geven geregeld, in samenwerking met het A-orkest, een concert maar er worden ook concerten gegeven waarbij alleen de slagwerkgroep te beluisteren is.

In 2011 werd een jeugdslagwerkgroep opgericht welke momenteel bestaat uit 15 leden. De (jeugd)slagwerkgroep repeteert iedere donderdagavond van 17.00 tot 22.00 uur onder leiding van Melvin Puijn.

Door het succes van de slagwerkgroep is, naast de extra slijtage aan de huidige instrumenten, ook een behoefte aan meer instrumenten.

De schenking willen ze gebruiken om een nieuwe bassdrum aan te schaffen. Indien er ruimte is in de bijdrage zijn ook een aantal kleine instrumenten welkom zoals kalebassen of een houten quiro ( op z’n hollands rasp genoemd ). Ook een aantal muziekstandaards zijn aan vervanging toe.

Website: http://www.volhardinghuissen.nl/orkesten/slagwerkgroep

5 thoughts on "Actie 2011"

  1. 성인용품
    This is a very great blog. Reading your article has helped me a lot. Please approve our comments. I will repay you with many more good comments. Your writing is great. have a good day.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *