Actie 2003

De Hakkebrak

Afgelopen week ontving bouwspeelplaats de Hakkebrak uit handen van Frans Gallé een cheque van 1000,- euro. Frans schonk dit bedrag namens de vereniging Brimata vanwege het plan van de Hakkebrak om ook speelgelegenheid te creëren voor gehandicapte kinderen.

Frans verricht al 40 jaar vrijwilligerswerk voor de vereniging Brimata. Brimata organiseert jaarlijks sinterklaasintochten en huisbezoeken. De opbrengsten van deze activiteiten, voortkomend uit de padvinderij, worden besteed aan goede doelen, waarbij bijzondere aandacht voor het invalide kind.

In 2003 was het de 40ste keer dat Frans sinterklaas speelde. Als amateur kunstenaar is sinterklaas spelen een van de diverse optredens die hij verzorgd. Onlangs hield Frans nog een goed bezochte monoloog in het Olympuscollege. Vanwege dit jubileum mocht Frans dit jaar het goede doel bepalen en koos daarvoor de Hakkebrak.

De Hakkebrak wil ook ruimte bieden voor het gehandicapte kind. Om deze kinderen een aanbod te kunnen doen is een plan opgesteld waarvan een deel al werd uitgevoerd. Zo kwamen er dankzij Brimata praatpalen, waarbij kinderen op diverse plaatsen op het terrein draadloos verbinding met elkaar kunnen maken. De Hakkebrak heeft ook van het wijkplatform Malburgen, Immerloo, Duifje een budget voor de uitvoering van het plan gekregen, maar zal pas door middel van het verwerven van nog meer fondsen en sponsoren het plan volledig kunnen uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *